1-9-18 Garber Girls JV & Varsity Basketball - Brady Kenniston